Cart

Order Image Product name Code Leg color Material Length Width Height DVT Quantity Unit Price Total Delete
Total: 0USD
Empty Cart

ORDER FORM

Tax Info

01 - Smart solutions for individual and team work. Các giải pháp thông minh dùng cho cá nhân và làm việc nhóm.

01 - Smart solutions for individual and team work.  
Các giải pháp thông minh dùng cho cá nhân và làm việc nhóm.

02 - Teamwork in the workplace. Không gian mới trong phong cách làm việc nhóm.

02 - Teamwork in the workplace.
Không gian mới trong phong cách làm việc nhóm.

03 - Ambiance for functionality and style. Kiệt tác cho kiểu dáng và công năng.

03 - Ambiance for functionality and style.
Kiệt tác cho kiểu dáng và công năng.

04 - Collaborative workstation. People to stay focused on the work

04 - Collaborative workstation.
People to stay focused on the work

05 - Smartly organised. Kiệt tác cho sự kiến tạo

05 - Smartly organised.
Kiệt tác cho sự kiến tạo