Giỏ hàng

STT Hình ảnh Tên sản phẩm Mã số Màu chân Chất liệu Dài Rộng Cao DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Xóa
Tổng cộng: 0VND
GIỎ HÀNG RỖNG

THÔNG TIN MUA HÀNG

Thông tin xuất hoá đơn GTGT

01 - Smart solutions for individual and team work. Các giải pháp thông minh dùng cho cá nhân và làm việc nhóm.

01 - Smart solutions for individual and team work.  
Các giải pháp thông minh dùng cho cá nhân và làm việc nhóm.

02 - Teamwork in the workplace. Không gian mới trong phong cách làm việc nhóm.

02 - Teamwork in the workplace.
Không gian mới trong phong cách làm việc nhóm.

03 - Ambiance for functionality and style. Kiệt tác cho kiểu dáng và công năng.

03 - Ambiance for functionality and style.
Kiệt tác cho kiểu dáng và công năng.

04 - Collaborative workstation. People to stay focused on the work

04 - Collaborative workstation.
People to stay focused on the work

05 - Smartly organised. Kiệt tác cho sự kiến tạo

05 - Smartly organised.
Kiệt tác cho sự kiến tạo